# 5 Als mantelzorger – secretaris lokale clientenraad

0
De cliëntenraad heeft de belangrijke taak om de wensen en belangen van alle cliënten bij Marente te vertegenwoordigen. De zorg is voortdurend in beweging, zowel op maatschappelijk niveau als bij Marente. De cliëntenraad heeft invloed op de manier waarop Marente met deze ontwikkelingen omgaat. Bijvoorbeeld door zelf nieuwe ideeën aan te dragen, door kritisch naar nieuwe plannen te kijken en door te laten weten hoe zij en anderen de zorgverlening ervaren.

Als mantelzorger van een naaste wonend in één van de huizen van Marente heb ik besloten om een actieve bijdrage te leveren aan het welzijn van de bewoners van dit huis. Per 1 januari 2020 ben ik toegetreden als lid van de lokale clientraad van dit huis.

De cliëntenraad is een officieel adviesorgaan waarvan de rechten en plichten wettelijk zijn vastgelegd. In de cliëntenraad zitten mensen die zelf zorg krijgen en mensen die als mantelzorger of partner bij de zorg betrokken zijn. Zij zien als geen ander wat er goed gaat en wat er verbeterd kan worden.

Lokale cliëntenraden

Iedere locatie van Marente en de thuiszorg heeft een eigen cliëntenraad. Zij praten met de manager over zaken die op de locatie of in de thuiszorg spelen, zoals de kwaliteit van zorg en de woonomgeving.

Centrale cliëntenraad

Alle lokale cliëntenraden hebben een lid afgevaardigd naar de centrale cliëntenraad van Marente. De centrale cliëntenraad bespreekt het beleid van Marente met de raad van bestuur.

Wat de cliëntenraad mag doen staat in de wet.
Die wet heet: de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. In het kort Wmcz.

Wat is er geregeld in de wet?

Recht op advies geven
De manager moet de cliëntenraad om advies vragen. Over veranderingen die belangrijk zijn voor alle cliënten. Bijvoorbeeld over het eten, het verbouwen van een locatie of brandoefeningen.
De cliëntenraad geeft hierover advies aan de manager. De cliëntenraad kan ook zelf ongevraagd advies geven. Over alle onderwerpen die belangrijk zijn voor cliënten.

Recht op informatie
Om goed advies te kunnen geven, heeft de cliëntenraad informatie nodig. Die moet de manager op tijd aan de cliëntenraad geven.

Recht op middelen
De cliëntenraad heeft recht op middelen. Zodat de cliëntenraad zijn werk goed kan doen.  Bijvoorbeeld hulp van een coach. Of geld voor een cursus.

Voor de cliëntenraad is het belangrijk om goed contact met de manager te hebben. Zodat je altijd met elkaar kunt praten over wat belangrijk is voor cliënten.

Het is ook belangrijk om goed contact te hebben met andere cliënten. Zodat je weet wat cliënten vinden en wensen. Zo helpt de cliëntenraad mee aan een goed leven voor alle cliënten.

Astrid Roesink | Clientraad | beëindigd per maart 2021 na het overlijden van mijn moeder

Share.

Comments are closed.