DoenDenken Implementatiepartner WeHelpen

” WeHelpen maakt helpen en hulp organiseren eenvoudig. Met WeHelpen organiseer je zelf de hulp die je nodig hebt én bied je anderen je hulp aan. Meedoen aan WeHelpen is gratis en voor iedereen “
Als implementatiepartner van WeHelpen ondersteunt DoenDenken organisaties bij het uitrollen van de beweging, zoals met:
  • het opzetten van een plan van aanpak waarbij samenwerking wordt gezocht tussen diverse lokale zorg-en welzijnsorganisaties, vrijwilligerscentrales, woningcorporaties, etc;
  • het projectmanagement;
  • het adviseren over het communicatiebeleid en het optimaal inzetten van communicatiemiddelen;
  • het activeren van de gebruikers op wehelpen.nl die hulp vragen en aanbieden;
  • het trainen van medewerkers om wehelpen.nl in te zetten;
  • het leggen van contacten met leden van de coöperatie voor het uitwisselen van best practices.

Vanaf september kunt u meer lezen over WeHelpen op deze site. Work in progress, voor nu!

_______________________________________________________________________________________________________________

Omdat elkaar helpen vanzelfsprekend is

WeHelpen gelooft dat iedereen ertoe doet, maar dat we vroeg of laat allemaal een keer hulp nodig hebben, voor onszelf of voor een naaste. De verzorgingsstaat wordt momenteel omgebouwd tot een samenleving die is gebaseerd op meer zelfredzaamheid en het verlangen om langer zelfstandig thuis te wonen in goede conditie. Hiervoor is het noodzakelijk dat mensen een sociaal netwerk hebben dat hen kan ondersteunen als dat nodig is. Maar hulp vragen is niet altijd vanzelfsprekend. Aan de andere kant zien we dat er veel mensen bereid zijn een ander te helpen. Elkaar helpen zou wel vanzelfsprekend moeten zijn. Zodat mensen zelf ervaren dat ze ertoe doen en omdat we alleen samen de uitdagingen van deze tijd aankunnen. In 2011 is door de founders het fundament onder een beweging in gang gezet en in 2012 is coöperatie WeHelpen opgericht om de beweging vorm te geven.

_______________________________________________________________________________________________________________

Door te ‘doen’ onstaan nieuwe inzichten, kansen, verbindingen en resultaat.

Implementatiekracht  die zich al vanaf 2002 bewezen heeft door een grote diversiteit aan succesvolle programma’s. Binnen het bedrijfsleven, onderwijs en gemeentes. Vanuit de menselijke maat, met een gezonde zakelijkheid. WeHelpen is bij uitstek een platform dat mensen en organisaties in staat stelt om ‘te doen’.  Om in beweging te komen, vanuit eigen kracht. Het platform, middelen, gebruikers en leden delen continu hun successen en ervaringen. En dat is van nu!

Daar zit de verbinding tussen U, WeHelpen en DoenDenken. Door het samen te doen!

_______________________________________________________________________________________________________________

Wilt u meer weten over WeHelpen? Laat het ons dan weten!