Informatiebijeenkomst Functiewaardering Winkeler Mode & Sanne-W.

0
In 2003, vond voor het eerst een functiewaarderingsronde plaats binnen Winkeler Mode, Sanne-W. en de andere winkels in Naaldwijk. Beide modezaken zijn een begrip in het Westland en bieden beiden binnen hun eigen markt actuele, goede merken.
Deze functiewaarderingsronde was nodig, omdat:
 • de CAO Mode/Sport per 1 april 2013 van start ging
 • functiewaardering hiermee verplicht werd
 • men medewerkers binnen de branche wilden behouden
 • functiewaardering een instrument is om op objectieve gronden personeel aan te nemen.

Desiree Roesink heeft dit proces indertijd begeleid. Een dergelijk proces had nog nooit binnen dit bedrijf plaatsgevonden. Veel medewerkers, voornamelijk winkelerpersoneel, maakte een dergelijk proces voor het eerst mee. was dit Onderstaand een extract van de informatiebijeenkomst die zij hierbij gehouden heeft.

Functiewaardering is NIET
 • het waarderen van de individuele medewerker
 • het is niet het waarderen in salaris
 • het is niet het beoordelen van iemands functioneren
Functiewaardering is WEL

Het ‘waarderen'(=indelen op niveau en dus niet belonen) van de functie op basis van:

 • taken die de medewerker heeft
 • de daarbij horende verantwoordelijkheid
 • welke risico’s de medewerker loopt/welke fouten kan men maken
 • de locatie van de taak te bepalen
Functieniveau en salarisniveau zijn aparte begrippen, want
 • een functieniveau wijzigt niet meer zolang de werkzaamheden van de functie hetzelfde blijven
 • een salarisniveau wijzigt onder invloed van CAO-verhogingen, leeftijd en/of periodieken
Functiewaardering = Functieniveaubepaling
Wat moet er gebeuren?
 • de functie beschrijven (door de medewerker i.s.m. Desiree Roesink)
 • de functiebeschrijving goedkeuren (door de directeur en de medewerker)
 • de functienaam vaststellen (door de directie)
 • het functieniveau vaststellen (door de directie i.s.m. Desiree Roesink)
 • de overeenkomstbrief ondertekenen (door de directie en door de medewerker)
 • verplicht toepassen van de spelregels en het systeem vanuit het handboek
Stap 1 De functie beschrijven
 • Door het invullen van een standaard vragenlijst
 • Met behulp van een toelichting bij de vragenlijst
 • Medewerker kiest: alleen doen | met een groepje collega’s | of samen met Desiree Roesink
 • Desiree is altijd beschikbaar voor hulp

De vragenlijst behandelt 4 onderwerpen (= karakateristieken): 1. Inhoud van de functie (=hoofdtaken) |     2.  De manier waarop de functie wordt uitgevoerd (mate van zelfstandigheid, wat kun je alleen en wat niet) | 3.  Risico’s (welke fouten kun je maken en welk risico loopt het bedrijf dan) | 4. Werkomstandigheden (je werkplek)

Stap 2 Goedkeuren van de functiebeschrijving

Het vragenformulier is ingevuld en daarmee is de functiebeschrijving gemaakt. En dan….

 1. De functiebeschrijving wordt door de directie i.s.m. Desirée Roesink bekeken
 2. Indien nodig wordt de functiebeschrijving nog besproken met de medewerker
 3. Tot slot: goedkeuring functiebeschrijving door de directie en medewerker door ondertekening
Stap 3 Vaststellen functiefamilie

Stap 4 Vaststellen functieniveau

De functiebeschrijving wordt vergeleken met de standaard functieniveaus uit het handboek. De standaard functieniveaus zijn ingedeeld naar 4 karakteristieken. Per karakteristiek wordt het niveau bepaald. Het niveau dat het meest voorkomt, bepaalt het definitieve niveau van de functie.

Note: de werkomstandigheden wegen het minst zwaar. Dit betekent dat bij twijfel van niveaubepaling, deze niet wordt meegenomen in de definitieve bepaling. Dus bij 2xD en 2xE  (waarvan 1xD bij werkomstandigheden) wordt het niveau E.

Definitief bepalen functieniveau
 • Desirée Roesink bepaalt functieniveau volgens de regels van het handboek
 • De directie stelt het functieniveau definitief vast
 • Functieniveau wordt vastgelegd in ‘overeenkomst-brief’. Hierbij wordt ook een schriftelijke toelichting gemaakt.
Stap 5 Overeenkomstbrief
 • De overeenkomstbrief en toelichting worden besproken met de medewerker
 • Na goedkeuring wordt de brief ondertekend door de directie en de medewerker
 • De ondertekende functiebeschrijving, en -bepaling en de ondertekende overeenkomstbrief worden opgenomen in het personeelsdossier.
Niet eens met de uitkomst?
 • Je kunt geen bezwaar maken tegen de functiebeschrijving
 • Je kunt wel bezwaar maken tegen de vastgestelde functiefamilie en het functieniveau

Het Branche Bureau Mode had de regels voor beroep nog niet gereed, werd aan gewerkt tijdens de uitvoering van de presentatie. Op dat moment was bekend:

 • Men kon eerst intern bezwaar schriftelijk kenbaar maken aan de directie (duidelijk aangeven waar je het niet mee eens was en waarom niet, hierop volgde een gesprek
 • Bij geen overeenstemming kon men extern bezwaar maken. Ook schriftelijk bij Branche Bureau Mode (door directie en medewerker)

Het functieniveau kon in de toekomst wijzigen als er sprake is van een duidelijke verandering van de functie (taken en verantwoordelijkheden).

De functiewaardering moest per 1 april 2003 gereed zijn. En dan…

 • Invoering van de nieuwe CAO. Exacte datum was nog niet bekend
 • De nieuwe CAO kent 9 niveaus. Deze 9 niveaus zijn niet één op één te vergelijken met de 9 niveaus van functiewaardering
 • In 2004 werd verplicht een beoordelingssysteem ingevoerd
 • En vanzelfsprekend was er ruimte om vragen te stellen

Share.

Comments are closed.