Privacy Policy

Versie januari 2022

DoenDenken respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er graag zorg voor dat alle verwerkte informatie vertrouwelijk wordt behandeld. DoenDenken heeft deze privacy policy opgesteld ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming (die sinds 2016 geldt en vanaf 25 mei 2018 zal worden gehandhaafd). Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met DoenDenken.

Delen met derden

DoenDenken zal uw gegevens nimmer aan derden verkopen en verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is:

  • Voor de uitvoering van een overeenkomst met u. U kunt hierbij denken aan een webbouwer, een mailmarketeer, een printbedrijf met wie DoenDenken separate overeenkomsten afsluit, ook om aan de privacy regels te voldoen.
  • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
SSL Verbinding

Wanneer u gebruik maakt van de contactformulieren, worden deze gegevens versleuteld verstuurd (https://) omdat DoenDenken gebruik maakt van een SSL certificaat. De gegevens worden gemaild naar DoenDenken, waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen.

Persoonsgegevens

DoenDenken kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van DoenDenken en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan DoenDenken verstrekt.

Bij DoenDenken kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

  • uw voor-en achternaam
  • uw adresgegevens
  • uw telefoonnummer
  • uw e-mailadres
  • aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan je gebruik wilt maken.

DoenDenken verwerkt uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. 

DoenDenken zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Bewaartermijn

De bewaartermijn van persoonsgegevens hangt af van de aard van de gegevens. Daarbij nemen wij de wettelijke termijn in acht (iedere ondernemer is bijvoorbeeld wettelijk verplicht zijn administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht)). Uw persoonsgegevens worden hoe dan ook niet langer bewaard dan noodzakelijk, zij worden verwijderd of geanonimiseerd, zodat zij niet langer toegankelijk zijn voor derden.

Cookies

DoenDenken maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, zonder het ‘adres’ van uw computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd)  door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt en om daarover te rapporteren aan DoenDenken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. DoenDenken heeft hier geen invloed op.

DoenDenken heeft Google geen toestemming gegeven om via DoenDenken verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Ook heeft u het recht om bezwaar te maken of uw toestemming in te trekken. In sommige gevallen kan hiervoor een legitimatie worden verlangd. U kunt een verzoek hiertoe sturen naar: privacy@doendenken.net

DoenDenken zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Disclaimer

DoenDenken is gerechtigd de inhoud van deze Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Vragen

Https://www.doendenken.net is de website van DoenDenken. Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel 30184272. E-mailadres: privacy@doendenken.net