#10 WegwijzerInWording.nl geopend!

0

Het Project Wegwijzer heeft tot doel een Wegwijzer te ontwikkelen voor mensen die te maken hebben met autisme, hersenletsel, ernstige meervoudige beperkingen of een lichte verstandelijke beperking. Voor elke doelgroep komt er een aparte Wegwijzer.

Om op de hoogte te blijven kunt u altijd op deze link klikken en hier de laatste stand van zaken lezen!

De Wegwijzer helpt (zorg)vragers en naasten bij het vinden van informatie, passende zorg en ondersteuning, met als doel het optimaal te kunnen functioneren en meedoen in de maatschappij.

Functies van de Wegwijzer zijn informatie geven, vraagverheldering, zoekhulp en de verbinding met diverse bestaande sociale kaarten. De Wegwijzer bevat geen overzicht van aanbod op gebied van zorg en ondersteuning.

De Wegwijzer In Wording richt zich op de zorgvragers en hun naasten die te maken hebben met complexe zorg:

 

  • EMB (ernstig meervoudige beperkingen)
  • (L)VB (licht verstandelijke beperkingen)
  • Autisme
  • Hersenletsel

 

 

 

Daarmee worden de professionals niet uitgesloten, maar de gedachte is dat een goed functionerende Wegwijzer ook voor professionals een goede informatiebron zal blijken te zijn. Een verbreding van het project richting gehele complexe zorg of zelfs gehele langdurige zorg is beoogd op termijn, maar voor nu nog een stap te ver.

Duurzaam, beheersbaar, actueel, betrouwbaar, neutraal, veilig, toegankelijk en onafhankelijk

De Wegwijzer heeft geen voorkeuren, wil toegankelijk zijn voor alle informatievragers-en aanbieders binnen het veld. Genereert bij voorkeur zelf geen content, maar werkt samen. Streeft naar een toekomstgerichte, duurzame en beheersbare infrastructuur, die zich niet beperkt tot één kanaal of bron.

Share.

Comments are closed.