# 8 Pilot voor extra ondersteuning mantelzorgers

0

Mensen die langdurige en intensieve zorg verlenen aan een naaste, zijn vaak zwaar belast. Naast de formele hulp vanuit de zorg en andere organisaties, blijft er zoveel over dat ook gedaan moet worden en waar helpende handen of andere ondersteuning bij nodig zijn. Die hulp organiseren en vragen is vaak niet eenvoudig. De gemeenten Gooise Meren en Hilversum erkennen de vaak stille zorg en belasting van mantelzorgers. Daarom zijn zij, samen met Hilverzorg, WeHelpen, MEE-UGV en Vivium, een pilot gestart: de mantelzorgreis.

Pilot mantelzorgreis
De gemeenten willen in 2020 samen met ongeveer 25 mantelzorgers gaan kijken op welke manier zij praktische helpende handen of bijvoorbeeld een luisterend oor kunnen organiseren. Deelnemers gaan hiervoor samen met hun contactpersoon op ‘mantelzorgreis’. Tijdens de reis krijgen de deelnemers inzichten door bijvoorbeeld de methode BordjeVol toe te passen, waarbij mantelzorgers spelenderwijs inzicht krijgen in hun energievreters en –gevers. Of door een Huppla-netwerk aan te maken voor hulp van vrienden en bekenden. Of door gebruik te maken van de informatie op specifieke websites. De pilot moet duidelijk maken of de hulpbronnen mantelzorgers echt ontlasten, zodat zij zich daadwerkelijk geholpen voelen en weten.

Meedoen? Meedoen betekent dat er gedurende het jaar meerdere keren contact met u zal zijn om te bespreken of het u lukt om deze informele hulp georganiseerd te krijgen, wat uw ervaringen daarin zijn en waar u nog verder hulp bij kunt gebruiken. Uw vaste contactpersoon helpt u zo goed mogelijk op weg en verwijst u zo nodig door naar lokale voorzieningen.
Uw bijdrage bestaat uit het actief meedoen door de hulpmiddelen ook daadwerkelijk te gebruiken en te testen, zodat u kunt laten weten of u daar echt bij gebaat bent. Het is in die zin een actieve samenwerking.
Aan uw deelname zijn geen kosten verbonden.

Informatie en aanmelden
Wilt u meer informatie over de pilot of wilt u zich aanmelden? Neem contact op met Astrid Roesink: 06-53 64 55 86 of stuur een mail naar info@wehelpen.nl o.v.v. ‘Mantelzorg Gooi – Informatie deelname’.

Share.

Comments are closed.