Auditcoördinator | Transitiecoach Visitatiecyclus Expertisenetwerk NAH +

0

Binnen de Wet Langdurige Zorg (Wlz) zijn er doelgroepen waarvan het cliëntaantal laag en de zorgvraag complex is.

Deze doelgroepen hebben gedeelde knelpunten als het gaat om kennis-en expertise ontwikkeling. Middels een Visitatiecyclus wordt het zorglandschap verder ontwikkeld en ondersteund. Deze transitiefase duurt tot en met eind 2022. De visitatiecyclus draagt bij aan het borgen van de continuïteit en kwaliteit van de tien doelgroep netwerken op de lange termijn. Rol: aanspreekpunt op structuur en inhoud voor kenniscentra, doelgroep expertisecentra, regionale expertisecentra, stuurgroep, de externe auditorganisatie, communicatie.

Share.

Comments are closed.