Landelijk Programma HRM

0
In 2006 is het Landelijk Programma HRM van start gegaan. Onder dit programma zijn 12 projecten opgenomen met als doel op basis van een Werkgeversvisie inhoud te geven aan een landelijke ontwikkeling van HRM-beleid, instrumenten en processen.

Kijk op Visie | HRM in Lijn | Systeem in Administratie | Bouwen aan Functies | Leren van Elkaar | Werving en Selectie | Vitale Loopbaan | Integer Gedrag | Eén Competentietaal | Fit en Gezond | Betere POP | Waardering Functie

Dit programma is de eerste stap geweest naar een landelijke visie op werkgeverschap en uiteindelijk de realisatie van het dienstverleningsmodel voor HRM. Mijn focus binnen dit omvangrijke programma lag bij het:

  • Ontwikkeling van het landelijk HRM Proceshuis
  • Ontwikkeling Business Case IV HRM, de opmaat naar 1 landelijk HR informatiesysteem, maar bovenal Self Service voor Managers en Medewerkers i.s.m. Raymond Roesink (Roesink Consultancy)
  • Introductie van het Landelijk Functiegebouw Nederlandse Politie voor alle leidinggevenden en medewerkers

Ook heb ik mee mogen werken aan het de Werkgeversvisie, een gezamenlijk gedachtegoed rond werkgeverschap. Een belangrijke basis voor de doorontwikkeling van de organisatie, zowel in de ondersteuning als het operationele werkveld. De gezamenlijke opdrachtgevers in deze: Raad van Hoofdcommissarissen, Directie Politie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 

 

Een aantal deelprogramma’s, zoals het Digitaal Ontwikkelplein DOC is technisch gerealiseerd door Raymond Roesink. Bouwstenen Vitale Loopbaan is ondermeer ontwikkeld door Helma Boerboom van CO3Consultancy en Raymond Roesink.

Gedurende het programma zijn diverse communicatiemiddelen tot stand gekomen:

  • Meerdere edities programmakranten (oplage 65.000 stuks)
  • Twee landelijke informatiedagen
  • Programmaflitsen over de voortgang

Periode 2007 | Desirée Roesink | Politie Nederland | Vitale Loopbaan | Interim opdrachten | interne communicatie | Roesink Consultancy | Helma Boerboom | CO3 Consultancy

Share.

Comments are closed.