Kennisoverdracht Landelijk Functiegebouw Nederlandse Politie (LFNP)

0
Het LFNP is het resultaat van de wens om één functiegebouw te hebben voor de hele Nederlandse Politie. De belangrijkste redenen hiervoor zijn: hetzelfde werk op dezelfde wijze te beschrijven; hetzelfde werk op dezelfde wijze te waarderen; en de wens om te komen tot één politie.

Rond 2012 moest de gehele organisatie, in totaal 65.000 medewerkers, geinformeerd worden over de LFNP uitgangspunten.

Kenmerken: heel veel mensen, complex vraagstuk, persoonlijke gevolgen, niet allemaal even blij

Gekozen is voor een trapsgewijze aanpak
 • Het LFNP team traint ambassadeurs
 • In het land zijn ruim 400 ambassadeurs geworven, tussen de 10 en 20 personen per korps
 • De ambassadeurs geven presentaties in het land, eventueel ondersteund door het LFNP team

Deze ambassadeurs communiceren niet alleen de verandering, zij maken ook zelf deel uit van deze verandering. Zij zullen dus ook mensen treffen die niet positief zijn over het functiegebouw. De ambassadeurs moeten zich toegerust voelen om deze rol te vervullen.  Zij moeten zich gesterkt voelen door de kennis, de middelen en ondersteuning door het LFNP team.

 • Elk communicatiemoment is een kans om te informeren en positief te beinvloeden.
 • Vanaf het moment dat men uitgenodigd wordt om naar de ‘ambassadeurstrainingen’ te komen wordt men aan het werk gezet. Zij komen niet onvoorbereid naar deze trainingen. Hen is gevraagd zich inhoudelijk voor te bereiden met de middelen die beschikbaar gesteld worden en na te denken wat de implementatie van dit functiehuis in hun eigen korps betekent.
Gedachte
 • Een gezamenlijk kennisniveau over de uitgangspunten van het landelijk functiehuis bij aanvang van de ambassadeurstraining.
 • De training kan meteen over de inhoud gaan.
 • Het gevoel dat men deze rol niet onvoorbereid en slecht ondersteund moet gaan uitvoeren.
 • Er is reeds nagedacht over de lokale situatie en wat men nodig heeft.
 • De tone of voice wordt hiermee bepaald.
 • Directe toetsing of de middelen voldoen of verder geoptimaliseerd moeten worden.
Project specificaties

Periode: maart 2013 | Astrid Roesink | DoenDenken | adviesrol

Share.

Comments are closed.