Randstad HR Solutions: campagnematig werken

0

Randstad HR Solutions begeleidt mensen van werk naar werk. Vanuit boventalligheid, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid, of vanuit de eigen wens.

Randstad HR Solutions wilde de aansturing van haar teams in de acquisitie van nieuwe opdrachtgevers en ondersteuning van bestaande opdrachtgevers en kandidaten optimaliseren met de introductie van ABFS (activity based field stearing). Aansturing van de teams op basis van meetbare activiteiten.

Coaching regiomanagers Uniformering werkbesprekingen qua structuur, inhoud en verslaglegging

Adviesfunctie Algemene en Operationele directie Campagnematig werken.

Inrichting en uitvoering pilot campagnes: I.s.m. teams rondom 2e Spoor en regionale sales-campagne Groningen op Voorsprong

Aantoonbare resultaten pilotprojecten
 • 15% toename in acquisitiebezoeken
 • 395% stijging van de offertewaarde
 • 71% van de offertes leidt tot sales
 • Verdubbeling gemiddelde orderwaarde
 • tegen 33% minder inspanningen
Project specificaties

Periode: 2015 -2016 | Coaching en campagnematig werken | Aantoonbaar resultaat | Interim-opdracht DoenDenken | Astrid Roesink

 

 

 

 

   

  Share.

  Comments are closed.