Kwaliteitsmanager NEN7510-2017 | ISO27001-2013 | AVG

0

DATA INZETTEN VOOR BETERE ZORG DOOR REPORTS BV

Gegevens vastleggen over patiënten, symptomen, behandelingen, interventies, resultaten en meer zorgt voor enorme registratiedruk. Reports ondersteunt landelijke registratieorganisaties als ziekenhuizen en brancheorganisaties in de zorg bij alle kerntaken. Door gegevens te verzamelen, koppelen, analyseren en praktisch beschikbaar te stellen. En er is meer. Want los van alle regels en protocollen rond kwaliteits- en verantwoordingsdoeleinden waar je als zorgaanbieder aan moet voldoen, één ding verandert niet: zorg draait om mensen. Die vragen om de best mogelijke zorg.

Per 1 september 2017 is Astrid Roesink kwaliteitsmanager binnen Reports BV. Dit doet zij 50% van haar tijd. Binnen haar verantwoordelijkheid vallen de certificeringen voor NEN7510-2017 (met als aanvulling 7513) ISO27001, privacy & AVG met de daarbij behorende verwerkersovereenkomsten.

Werkveld Informatiebeveiliging in de zorg:

Verantwoordelijk voor de risico-inventarisatie, opstelling en uitvoering van de audit agenda, voorbereiding en begeleiding van de externe audits, contextanalyse, directiebeoordeling, beheer van de NEN/ISO omgeving, herinrichting NEN/ISO programma organisatie, borging kennis rondom informatiebeveiliging, Initiator/programmamanager rondom verbeterprocessen bedrijfsbreed.

Certificeringsronden:

  • Januari 2018: Surveillance 1 succesvol afgerond
  • Januari 2019: Focusbezoek succesvol afgerond & gereed voor hercertificering 2020
  • Mei 2019: Transitie audit NEN7510:2011 naar NEN7510:2017
  • December 2019: Hercertificering ISO27001:2013 & NEN7510-2017

Voor meer informatie over de dienstverlening van Reports, check de site: www.reports.nl en/of neem contact met ons op via: Telefoon: 088 – 020 86 00 | E-mail: astrid.roesink@reports.nl

Per 15 april 2019 gaat Reports verder als onderdeel van SDB Ayton. SDB Ayton en haar meerderheidsaandeelhouder Main Capital Partners versterken hiermee hun leidende positie binnen de Nederlandse gezondheidszorg markt met de overname van Reports.

 

Share.

Comments are closed.