Leider Politie: ‘Het Veranderatelier’

0
‘De afgelopen jaren was ik zelf meer dan druk met een verandertraject. Met uiteindelijk in januari 2015 de big bang: toen moest er voor de Nationale Politie een heel HRM-bedrijf zijn neergezet. Dat is een periode dat je als veranderaar op de proef wordt gesteld. Het was een ongelooflijk spannende periode. Bij deze operatie was het belangrijk duidelijk een einddoel vast te stellen en koersvast te blijven.’

Wat ik me goed realiseerde is dat leidinggeven op dit niveau aan een dergelijk grote verandering, hoge eisen aan je stelt. Hiervoor werkte ik als programmamanager. Toen had ik een vrij duidelijk afgebakende taak waarin ik meer een radertje in een groot raderwerk was. Als Diensthoofd ben ik eindverantwoordelijk en vanzelfsprekend aanspreekbaar op de vraag of de eenheden door ons goed worden ondersteund.

Als veranderaar neem je altijd je eigen stijl mee. Ik denk dat ik van nature koersvast ben.

Ik ben er nooit voor om als het even tegen zit, meteen de doelen bij te stellen. De kunst is dan net genoeg distantie te kunnen bewaren om de vraag te durven stellen: ‘zijn we wel op de goede weg?’

Ik ben geschoold in bedrijfsvoering, ICT en HRM. Ik hem met name als programma-en interimmanager gewerkt. Eerst als projectleider en later als directeur van een organisatie-adviesbureau, daarna als zelfstandige. Dat was heel leerzaam. Ik leerde hoe je in verschillende contexten voor steeds weer andere veranderopgaven komt te staan. Het mooie van het programma bij de Politie is dat de kandidaten daarin ook kennismaken met die verschillende contexten.

Er zijn mij twee dingen in het bijzonder opgevallen in het programma.

  • Het eerste is dat er veel aandacht is voor weerbaarheid. We leven in een turbulente tijd waarin er buiten en binnen de politie veel verandert. Voor een ieder komt het er dan op aan de rug recht te houden, overeind te blijven.
  • Het tweede dat me opvalt is dat je merkt dat de mensen die aan het kandidatenprogramma meedoen, het vermogen tot zelfreflectie hebben versterkt. Dat vermogen is essentieel in je rol als politieleider en veranderaar.
‘Het is daarom een programma dat ik iedereen aan het begin van zijn of haar loopbaan als leidinggevende gun.’
Specificaties:

Desiree Roesink | Diensthoofd HRM Politiedienstencentrum | Het Veranderatelier | Kandidatenprogramma | weerbaarheid | zelfreflectie

Share.

Comments are closed.