Diversiteit in Politievakmanschap Koers

0
Samen werken aan diversiteit in de politiepraktijk, 2012

Op verzoek van CO3Consultancy.nl, Helma Boerboom, heb ik mee mogen schrijven aan de Koersnota ‘Diversiteit, De Samenleving ben jij’.  In deze nota zijn de visie, grondhoudingen en randvoorwaarden voor diversiteit binnen de Politie organisatie uitgewerkt.

Diversiteit is noodzakelijk voor een veilige politie organisatie en maatschappij en stond ook in 2012, net als nu, hoog op de agenda van de Politie.  Het Expertisecentrum Diversiteit naderde in dat jaar haar einddatum, evenals twee grote diversiteitsprojecten. Daar doorheen liep de vorming van de National Politie. Uitgangspunt was dat diversiteit een wezenlijk onderdeel van het werk van iedere politieman en -vrouw zou moeten vormen.

Project specificaties

Periode: 2012 | Co-auteurschap DoenDenken |  i.s.m. CO3Consultancy, Helma Boerboom | Opdrachtgever: LECD, Landelijk Expertise Centrum Diversiteit

Share.

Comments are closed.