Kim Hoogland: ‘Het is een rondom systeem waarbij we mens, organisatie en coach met elkaar verbinden in de strijd tegen stress’

0
Kim Hoogland, stress preventie coach en grondlegger van Stress-Alert-System®

” Stress-Alert-System® is eigenlijk vanuit de praktijk ontstaan. Doordat ik in mijn coachpraktijk workshops en mini-coachtrajecten aanbood o.a. via giftcards, kwamen er mensen naar mijn praktijk die coaching cadeau hadden gekregen. Dit was interessant omdat deze mensen nog niet zelf de behoefte voelden om naar een coach te gaan, maar kennelijk vonden relaties wél dat er een behoefte aan coaching was. Bijvoorbeeld op het gebied van relaties, timemanagement en ‘nee-zeggen’.”

“Op zoek naar de overeenkomsten in de verhalen”

“Deze groep klanten triggerde mij om verder te zoeken naar de reden waarom zij zelf de behoefte niet hadden gevoeld om naar een coach te gaan. Ik ging hiernaar verder onderzoek doen door de overeenkomsten in de verhalen die deze klanten mij vertelden, naast elkaar te leggen. Daarnaast vroeg ik deze groep na een jaar weer terug in de praktijk. Ik vroeg ze of de eerder meegegeven handvatten tot verbetering hadden geleid. Dat bleek het geval. Vanuit de straatpraktijk ontdekte ik zo waar stress begint en werd ik enthousiast. Daarna was het een opeenstapeling van ingevingen, bevindingen, controlegesprekken. Uiteindelijk heb ik dit weten te vertalen in een ondersteunende online-tool waarmee periodiek stressontwikkeling vroegtijdig kan worden opgespoord. Een ontwikkelingstraject dat uiteindelijk meer dan vijf jaar heeft geduurd.”

Vanuit welke visie heb je het programma ontwikkeld? Met welk doel? “Problemen en zorgen die mensen ervaren leiden tot frustratie, woede en vooral onzekerheid. En dan gaan mensen gekke dingen doen. Ruzie maken bijvoorbeeld of een vlucht zoeken in een bepaalde verslaving. Als er sprake is van onzekerheid, dan durven veel mensen niet meer te kiezen voor iets wat ze eigenlijk wel graag zouden willen.

Dan merk je in de coachpraktijk dat mensen die in conflict zijn met zichzelf en hun omgeving, doorgaans de oorzaak van het conflict buiten zichzelf zoeken. Het lijkt wel alsof we vergeten zijn om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Wat mij betreft ben je als mens altijd zelf verantwoordelijk voor je woorden en daden. Onder iedere omstandigheid, zakelijk of privé.

“Stress-preventie en verantwoordelijkheid nemen blijken hand-in-hand te gaan”

Ik zie het dan ook als mijn taak om mensen bewust te maken van de keuzes die zij in het leven hebben en ze te leren om op een andere manier om te gaan met angsten en frustraties. Stress-Alert-System®  is dan ook niet ontwikkeld vanuit angstbestrijding, maar juist vanuit het geven vertrouwen.”

Wat is jouw kijk op stress? “Stress is voor velen een lastig begrip. Laatst las ik dat een stuk kauwgom onder je schoen wordt gezien als een alledaagse stressgebeurtenis. Notabene in een werkboek van een toonaangevend opleidingsinstituut. Als ik zoiets lees, gaan de haren in mijn nek recht overeind staan. Dat is geen stress, dat is ongemak!”

“Stress is een fysieke reactie op iets wat we spannend vinden of als een bedreiging ervaren. Daar moeten we niet meer of minder van willen maken. Die fysieke reactie zorgt ervoor dat ons lichaam op scherp komt te staan, waardoor we krachtiger en sneller zijn dan normaal met -van oorsprong-  als doel om te kunnen ontkomen aan (levens-)bedreigende situaties.”

“Stress is dus een spanningsreactie op angst. En zo’n reactie kost heel veel energie. Energie die ten koste gaat van de energie die we nodig hebben voor een goed werkend immuunsysteem.”

“Dat is ook de reden dat mensen ziek kunnen worden van een stressreactie, want hoe langer de angst aanhoudt, hoe langer je lichaam onder spanning staat en hoe meer energie je dit kost. Uiteindelijk raak je dan vanzelf fysiek uit balans en krijg je dus te maken met uiteenlopende klachten.

Het wrange is dat het mensen ontbreekt aan inzicht in hun angsten. Dat wat begint als een zorgelijke gedachte kan zonder onderzoek uitmonden in een echt probleem. Wanneer mensen hun zorgen en angsten eerder leren herkennen en kunnen benoemen, kan het gespiegeld worden aan de realiteit. Dikwijls blijkt de angst dan te schuilen in de eigen gedachte, die letterlijk ziekmakend kan zijn. Denk maar aan de mug die een olifant wordt of de spreekwoordelijke beren op de weg zien. Mensen die vaak ‘….ja, maar…’ zeggen, vormen in dat opzicht een goed voorbeeld. Zij lopen bij uitstek het risico om ongezonde spanning op te bouwen.”

“Vanuit curatie gesproken, wordt stress herkend aan de klacht. Ik benader stress vanuit preventie en stel dat je stress herkent aan negatieve emoties.”

Wat is Stress-Alert-System® precies en waarin onderscheidt het zich van andere methodes? Voor gebruikers, maar ook werkgevers | managers? Wat levert het hen op? “Stress-Alert-System® is een ondersteunende, online omgeving  waarmee organisaties zelfstandig de stressontwikkeling van hun medewerkers kunnen monitoren. Ook in teamverband door managers.”

“Het is een rondom systeem waarbij we mens, organisatie en coach met elkaar verbinden in de strijd tegen stress. Belangrijk ook is dat we iedereen vrijlaten in de wijze van samenwerking en met wie. Er is op dit moment nog geen vergelijkbare tool gevonden die hetzelfde doet als Stress-Alert-System®.

De basis wordt gevormd door een halfjaarlijks stressonderzoek dat wij automatisch aanbieden. Hierbij maken wij gebruik van open vragen. Deelnemers staan op deze manier twee keer per jaar stil bij de kwaliteit van hun leven en de keuzes die zij maken. Daarnaast kunnen deelnemers twee keer per jaar op anonieme wijze meedoen met online workshops naar keuze. in deze workshops spiegelen mensen hun persoonlijke problemen en verbeterwensen aan hun vier persoonlijke uitgangspunten. Tegelijkertijd bieden wij uitslagen op teamniveau aan en worden medewerkers op basis van indicatie voorgedragen voor een (preventieve) interventie. Dat alles natuurlijk met inachtneming van de privacy wetgeving.

Kortgezegd:  wij leggen online de basis voor een doorlopend stresspreventiebeleid. Doordat we in staat zijn om stressontwikkeling in een zeer vroeg stadium te herkennen, kunnen we stress voorkomen. Als je je bedenkt dat meer dan 60% van het verzuim stress-gerelateerd is en welke kosten dat met zich meebrengt, dan is de rekensom snel gemaakt. Het gebruik van Stress-Alert-System® levert een aanzienlijke besparing op. Niet alleen voor grote ondernemingen. Ook voor kleinere organisaties en bedrijven met lage verzuimcijfers is Stress-Alert-System® interessant.”

Kim Hoogland begon in 2007 haar coachpraktijk. Vanuit deze praktijk ontwikkelde zij Stress-Alert-System®. Kim geeft lezingen en trainingen op het gebied van stresspreventie. Dit doet zij vanuit Zeist en incompany.
Wil je meer weten over Stress-Alert-System® | Informatie opvragen | In gesprek over stresspreventie binnen je organisatie? Neem dan contact met ons op!

 

    Share.

    Comments are closed.